top of page

Inn på Tunet

Langegården er et godkjent "Inn på tunet"-gårdsbruk og har tjenestekonsesjon fra Bergen kommune.

 

"Inn på tunet" tilbyr tilrettelagte og kvalitetssikrete tjenester og aktivitetstilbud som gir deltakerne mestring, utvikling og trivsel med utgangspunkt i gårdens drift.

På gården tilbys praktiske aktiviteter, undervisning og arbeidsoppgaver knyttet til foring og stell av dyrene, daglig drift av gården, skogen og årstidene.

 

Tilbudet er rettet mot:

  • barnehager

  • grunnskoler

  • barnevernet

  • elever med spesielle behov

  • ungdom/voksne som av ulike grunner har vært borte fra arbeidslivet

 

Varighet og omfang kan variere fra 2 timers aktivitetstilbud for grupper, til å skape et alternativt skoletilbud en eller flere dager i uken for barn med spesielle behov.

Har du spørsmål om priser og bestilling, kontakt Erik på: erik-kh@online.no

tlf: 95806865

bottom of page