top of page
Om oss
Elin Tuntland
  • er utdannet sosionom og familieterapeut

  • er serftifisert PMTO-terapeut, MarteMeo-terapeut og Cos-veileder

 

Har 20 års arbeidserfaring fra offentlig sektor innen foreldreveiledning, familieterapi og arbeid med ungdom bosatt på institusjoner. 

 

Har erfaring fra undervisning og vært kursholder for "Fortsatt foreldre" (kurs om foreldresamarbeid mellom skilte foreldre.) 

 

Jobber i dag med foreldreveiledning innen barnevernet. 

 

Kontakt Elin på : 45030642 eller elin.tuntland@gmail.com

Erik Krohn-Hansen

Erik er utdannet agronom og har siden begynnelsen av 80-tallet vært gårdbruker og drevet Langegården.

 

Gårdens sentrale beliggenhet har gitt Erik muligheter til en allsidig drift med flere nisjenæringer. Gården har lange tradisjoner for åpen gård/familiedager, undervisning i mattradisjon, juletresalg, trefelling, snøbrøyting,  "Inn på tunet"-tjenester som barnehage-og skolebesøk, terapiriding og arbeidstrening for ungdom.

 

Kontakt Erik på 95806865 eller erik-kh@online.no

bottom of page