top of page

Samværssted

Langegården kan som Inn på tunet-gård tilrettelegge for gode og trygge samvær, i tilfeller der foreldre ikke har den daglige omsorgen for sine barn. 

 

Vi kan tilby samvær med eller uten tilsyn i barnevennlige omgivelser inne og ute. 

 

Innendørs har vi et stort og hyggelig værelse med kjøkken, sofakrok og langbord. Der kan familiene lage mat, spille spill, leke, tegne eller prate sammen i sofakroken. 

 

Utendørs kan vi tilby gode opplevelser på gården. Familiene kan hilse på hestene våre. De kan mate hønsene som går fritt rundt i tunet. De kan hilse på sauene, og på vårparten få nærkontakt med nyfødte lam. De to grisene våre Kurt og Erna, bor i en egen innhegning og er alltid glade for oppmerksomhet. Vi har også en lekehytte og sandkasse som kan benyttes. 

Langegårdens samværsted tilbyr:
  • Gode opplevelser for barn og foreldre

  • Sosialfaglig veileder som fører tilsyn og skriver samværsrapport, om ønskelig. 

  • Veiledning til foreldre

  • Samvær kan foregå på dagtid eller ettermiddag. 

  • Samværslokalet egner seg også til å holde familieråd for inntil 16 personer

Målgrupper:
  • Barn under barnevernets omsorg, der foreldre ikke har daglig omsorg. 

  • Barn med foreldre hvor rettssystemet har bestemt at det skal være tilsyn under samvær. 

  • Barn med en eller begge foreldre i fengsel. 

Priser: 

Samvær med tilsyn: 800 kr per time

Rapport fra samvær: 800 kr.

 

Prisen inkluderer: leie av lokale og for-/etterarbeid. 

Har du spørsmål, kontakt Elin på: elin.tuntland@gmail.com 

tlf: 45030642

bottom of page