top of page
Bynært gårdsbruk med tilbud for store og små. 

Vi tilbyr trygge og gode samværsmuligheter for barn og foreldre. 

Vi tilbyr undervisning, aktiviteter og arbeidstrening med utgangspunkt i dyrehold og gårdens drift.

bottom of page