Bynært gårdsbruk med tilbud for store og små. 

Vi tilbyr trygge og gode samværsmuligheter for barn og foreldre. 

Vi tilbyr undervisning, aktiviteter og arbeidstrening med utgangspunkt i dyrehold og gårdens drift.

© 2016       Langegården Familiehjelp        Straumevegen 17c, 5073 Bergen        Org nr. 916 776 934       Foto: Elin Tuntland       Webdesign: Patrick Tuntland